...
0
Your Cart

In deze privéles krijg je twee uur één-op-één pottenbak

instructie. Dit is een geweldige kans om de basisbeginselen te leren of te oefenen op een specifiek deel van het proces.
Sessies kunnen met twee personen worden gedeeld, dus als je wilt, kun je een vriend of vriendin meenemen.

Let op: In deze prijs zijn geen kosten inbegrepen voor bakken van je creaties. Hiervoor word dus een supplement aangerekend. 

Privélessen vinden doordeweeks alleen overdag plaats.

Het exacte tijdstip wordt in overleg bepaald op basis van beschikbaarheid. Neem dus eerst contact op met ons ! 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.