0
Jouw winkelwagen
0
Jouw winkelwagen

voorwaarden

Dit privacybeleid en algemene voorwaarden maken deel uit van de website van ethos ceramics. Deze website is eigendom van RADX BV:

Contact details:
RADX BV
Singel 25
2150 Borsbeek
België
info@radx.eu

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden

Door een bestelling te openen en te plaatsen, bevestigt u dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de servicevoorwaarden die zijn opgenomen in de onderstaande Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website en elke e-mail of andere vorm van communicatie tussen u en ethos ceramics (RADX BV).

Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, België.

In geen geval zal het team aansprakelijk zijn voor enige directe; indirect, speciaal; incidentele schade of gevolgschade; inbegrepen; maar niet beperkt tot verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit het gebruik; of het onvermogen om te gebruiken; de materialen op deze site; zelfs als het team of een bevoegde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als uw gebruik van materialen van deze site resulteert in de noodzaak van onderhoud; reparatie of correctie van apparatuur of gegevens; u neemt de eventuele kosten daarvan voor uw rekening.

ethos ceramics (RADX BV) is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die kunnen optreden tijdens het gebruik van onze middelen. We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en het beleid voor het gebruik van hulpbronnen op elk moment te herzien.

Licentie

ethos ceramics (RADX BV) verleent u een herroepbare, niet-exclusieve; niet-overdraagbare, beperkte licentie om onze service te downloaden, installeren en gebruiken, strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden vormen een contract tussen u en ethos ceramics (in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als “ethos ceramics”, “RADX”, “RADX BV”, “ons”, “wij” of “onze”), de aanbieder van de website van ethos keramiek en de diensten die toegankelijk zijn vanaf de website van ethos keramiek (waarnaar in deze Algemene Voorwaarden gezamenlijk wordt verwezen als de “Dienst van ethos keramiek”).

Definities en sleutelbegrippen

Voor deze Algemene Voorwaarden:

 • Cookie: kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
 • Bedrijf: wanneer dit beleid “ethos keramiek”, “Bedrijf”, “RADX”,,”RADX BV”, “wij”, “ons” of “onze” vermeldt, verwijst dit naar RADX BV, Singel 25, 2150 Borsbeek, België die verantwoordelijk is voor uw informatie onder dit privacybeleid.
 • Land: waar ethos keramiek of de eigenaren/oprichters van ethos keramiek gevestigd zijn, in dit geval België.
 • Klant: verwijst naar het bedrijf; organisatie of persoon die zich aanmeldt om de ethos ceramics Service te gebruiken om de relaties met uw consumenten of servicegebruikers te beheren.
 • Apparaat: elk met internet verbonden apparaat, zoals een telefoon; tablet; computer of een ander apparaat dat kan worden gebruikt om ethos keramiek te bezoeken en van de diensten gebruik te maken.
 • IP-adres: Elk apparaat dat met internet is verbonden, krijgt een nummer toegewezen dat bekend staat als een internetprotocoladres (IP). Deze nummers worden meestal toegewezen in geografische blokken. Een IP-adres kan vaak worden gebruikt om de locatie te identificeren waarvandaan een apparaat verbinding maakt met internet.
 • Personeel: hiermee worden de personen bedoeld die bij ethos ceramics in dienst zijn of onder contract staan om namens één van de partijen een dienst te verrichten.
 • Persoonsgegevens: alle informatie die direct; indirect; of in verband met andere informatie – waaronder een persoonlijk identificatienummer – maakt de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk.
 • Dienst: verwijst naar de dienst die ethos ceramics levert zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.
 • Dienst van derden: verwijst naar adverteerders, wedstrijdsponsors, promotie- en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of wier producten of diensten u volgens ons interessant kunnen vinden.
 • Website: site van ethos keramiek; die toegankelijk is via deze URL: ethosceramics.com.
 • U: een persoon of entiteit die bij ethos ceramics is geregistreerd om de Diensten te gebruiken.

Beperkingen

U stemt ermee in dit niet te doen, en u staat anderen niet toe om:

De dienst in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, distribueren, verzenden, hosten, uitbesteden, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren, of het platform beschikbaar stellen aan derden.
Bewerken; afgeleide werken maken van, enig onderdeel van de dienst demonteren, decoderen, reverse compileren of reverse-engineeren.
Verwijder, wijzig of verberg eventuele eigendomskennisgevingen (inclusief eventuele kennisgevingen van auteursrechten of handelsmerken) van of haar dochterondernemingen, partners, leveranciers of licentiegevers van de dienst.


Betaling

Als u betaalt voor een van onze eenmalige betalingsplannen, goederen, enz., gaat u ermee akkoord om alle vergoedingen of kosten voor de Dienst/goederen enz. op uw account te betalen in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op de tijdstip waarop elke vergoeding of heffing verschuldigd en betaalbaar is. Uw overeenkomst met de Betaalprovider regelt uw gebruik van de aangewezen creditcardrekening, en u moet naar die overeenkomst verwijzen en niet naar deze Voorwaarden om uw rechten en aansprakelijkheden met betrekking tot uw Betaalprovider te bepalen. Door ons uw creditcardnummer en bijbehorende betalingsinformatie te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij bevoegd zijn om de informatie onmiddellijk te verifiëren en vervolgens uw account te factureren voor alle vergoedingen en kosten die hieronder aan ons verschuldigd zijn en dat er geen aanvullende kennisgeving of toestemming vereist is. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging in uw factuuradres of de creditcard die wordt gebruikt voor de betaling hieronder. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de prijzen en factureringsmethoden te wijzigen, hetzij onmiddellijk na plaatsing op onze site, hetzij per e-mailbezorging aan de beheerder(s) van uw organisatie. Eventuele advocaatkosten, gerechtskosten of andere kosten die worden gemaakt bij het innen van achterstallige, onbetwiste bedragen zijn de verantwoordelijkheid van en worden door u betaald. Er bestaat geen contract tussen u en ons voor de Dienst/goederen totdat wij uw bestelling accepteren via een bevestigende e-mail, SMS/MMS-bericht of een ander geschikt communicatiemiddel. U bent verantwoordelijk voor eventuele kosten van derden die u mogelijk moet maken bij het gebruik van de Dienst.

Retour- en terugbetalingsbeleid

Bedankt voor het winkelen bij ons. Wij waarderen het dat u graag de spullen koopt die wij maken. We willen er ook voor zorgen dat u een lonende ervaring heeft terwijl u onze producten verkent, evalueert en koopt. Zoals bij elke winkelervaring zijn er algemene voorwaarden van toepassing op transacties bij ons bedrijf. We zullen zo kort zijn als onze advocaten toestaan. Het belangrijkste om te onthouden is dat door het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij ons, u akkoord gaat met de voorwaarden en ons privacybeleid. Als u, om welke reden dan ook, niet helemaal tevreden bent met een goed of dienst die wij leveren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, zodat wij alle problemen die u ondervindt met ons product, kunnen bespreken.

Producten:
– Retouren van ongebruikte en onbeschadigde producten zijn mogelijk binnen 14 dagen na aankoop.
– Na inspectie en goedkeuring wordt het volledige aankoopbedrag teruggestort, minus eventuele administratieve kosten.

Workshops
– Annuleringen voor workshops zijn mogelijk tot één maand voor aanvang van de workshop.
– Bij annulering binnen deze termijn wordt het volledige inschrijfgeld gerestitueerd, minus een administratieve vergoeding van €30.
– Na deze termijn is annulering niet meer mogelijk en vindt er geen restitutie plaats.

  Jouw suggesties

  Alle feedback, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of suggesties (gezamenlijk “Suggesties”) die u ons verstrekt met betrekking tot de service, blijven het enige en exclusieve eigendom van ons. Het staat ons vrij om de Suggesties voor welk doel dan ook en op welke manier dan ook te gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of her distribueren, zonder enige creditering of enige compensatie aan u.

  Uw toestemming

  We hebben onze Algemene voorwaarden bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe deze worden gebruikt. Door onze dienst te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

  Links naar andere websites

  Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. Wij raden u ten zeerste aan de Algemene voorwaarden van elke site die u bezoekt te lezen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, algemene voorwaarden of praktijken van sites of diensten van derden.

  “Cookies” – Koekjes

  Wij kunnen “Cookies” gebruiken om te identificeren welke delen van onze website u heeft bezocht. Een cookie is een klein stukje gegevens dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze service te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteit, zoals video’s, niet beschikbaar is of dat u elke keer dat u ons platform bezoekt uw inloggegevens moet invoeren, omdat we ons niet kunnen herinneren dat u eerder had ingelogd. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Echter; Als u cookies uitschakelt, heeft u mogelijk geen of geen correcte toegang tot de functionaliteiten op onze website. Wij plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.

  Wijzigingen in onze algemene voorwaarden

  U erkent en gaat ermee akkoord dat wij naar eigen goeddunken en naar eigen goeddunken kunnen stoppen met het leveren van de Dienst (of enige functies binnen de Dienst) aan u of aan gebruikers, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Dienst. U hoeft ons niet specifiek op de hoogte te stellen wanneer u stopt met het gebruik van de Dienst. U erkent en gaat ermee akkoord dat als wij de toegang tot uw account uitschakelen, u mogelijk geen toegang meer krijgt tot de Dienst; uw accountgegevens of eventuele bestanden of ander materiaal dat zich in uw account bevindt. Als we besluiten onze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren en/of de wijzigingsdatum van de Algemene Voorwaarden hieronder bijwerken.

  Wijzigingen in onze dienstverlening

  Wij behouden ons het recht voor om de dienst of enige dienst waarmee deze verbonden is, tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u.

  Updates van onze service

  We kunnen van tijd tot tijd verbeteringen of verbeteringen aanbrengen aan de functies/functionaliteit van de service, waaronder mogelijk patches, bugfixes, updates, upgrades en andere aanpassingen (“Updates”). Updates kunnen bepaalde kenmerken en/of functionaliteiten van de dienst wijzigen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat wij geen verplichting hebben om (i) te voorzien

  om (i) Updates te leveren, of (ii) bepaalde functies en/of functionaliteiten van de service aan u te blijven aanbieden of inschakelen. U gaat er verder mee akkoord dat alle Updates (i) geacht worden een integraal onderdeel van de service te vormen, en (ii) onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

  Diensten van derden

  We kunnen inhoud van derden (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere productdiensten) weergeven, opnemen of beschikbaar stellen of links aanbieden naar websites of diensten van derden (“Diensten van derden”). U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor diensten van derden, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover u of enige andere persoon of entiteit voor enige Diensten van Derden en zullen deze ook niet dragen. Diensten van derden en links daarnaartoe worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u opent en gebruikt deze volledig op eigen risico en onderworpen aan de algemene voorwaarden van dergelijke derden.

  Termijn en beëindiging

  Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of ons wordt beëindigd. Wij kunnen, naar eigen goeddunken; op elk moment en om welke reden dan ook; deze Overeenkomst met of zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd; zonder voorafgaande kennisgeving van ons; in het geval dat u enige bepaling van deze Overeenkomst niet naleeft. U kunt deze Overeenkomst ook beëindigen door de service en alle kopieën daarvan van uw computer te verwijderen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst moet u al het gebruik van de dienst staken en alle exemplaren van de dienst van uw computer verwijderen. Beëindiging van deze Overeenkomst zal geen van onze rechten of rechtsmiddelen in rechte of in billijkheid beperken in geval van schending door u (gedurende de looptijd van deze Overeenkomst) van een van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst.

  Termijn en beëindiging

  Als u een auteursrechthebbende of een vertegenwoordiger van een dergelijke eigenaar bent en van mening bent dat materiaal van ons een inbreuk op uw auteursrecht vormt, neem dan contact met ons op en vermeld de volgende informatie: (a) een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechteigenaar of een persoon die bevoegd is om op te treden namens hem; (b) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt; (c) uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en een e-mail; (d) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de auteursrechteigenaren; en (e) de verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en; op straffe van meineed bent u bevoegd om namens de eigenaar op te treden.

  Schadeloosstelling

  U stemt ermee in ons en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en functionarissen schadeloos te stellen en vast te houden; medewerkers; agenten; partners en licentiegevers (indien van toepassing) vrijwaren van claims of eisen, inclusief redelijke advocatenhonoraria, als gevolg van of voortvloeiend uit uw: (a) gebruik van de service; (b) overtreding van deze Overeenkomst of enige wet- of regelgeving; of (c) schending van enig recht van een derde partij.

  Geen garanties

  De service wordt u aangeboden “AS IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en defecten, zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijzen wij, namens onszelf en namens onze gelieerde ondernemingen en onze respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande bieden wij geen garantie of toezegging, en geven wij geen enkele verklaring dat de dienst aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, websites, systemen of diensten, zal functioneren zonder onderbreking, voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

  Zonder het voorgaande te beperken, geven noch wij, noch enige aanbieder enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de dienst ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de dienst wordt verstrekt; of (iv) dat de dienst, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens ons worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts en Trojaanse paarden; wormen; malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van of beperkingen op impliciete garanties of de beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

  Beperking van aansprakelijkheid

  Niettegenstaande enige schade die u zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van ons en al onze leveranciers onder enige bepaling van deze Overeenkomst en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt zijn tot het bedrag dat u daadwerkelijk voor de dienst heeft betaald. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of vervolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, voor verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die bij de dienst wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Overeenkomst); zelfs als wij of een leverancier op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie zijn essentiële doel niet bereikt. Sommige staten/rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

  Deelbaarheid

  Als een bepaling van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling voor zover mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

  Deze Overeenkomst vormt, samen met het Privacybeleid en eventuele andere juridische mededelingen die door ons op de Diensten zijn gepubliceerd, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Diensten. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht blijven. Geen enkele afstandsverklaring van enige voorwaarde van deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en ons onvermogen om enig recht of bepaling onder deze Overeenkomst te doen gelden, vormt geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. U EN ONS GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE DIENSTEN, BINNEN EEN (1) JAAR MOET BEGINNEN NADAT DE OORZAAK ONTSTAAT. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK PERMANENT UITGESLOTEN.

  Vrijstelling

  Tenzij hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestaties op enig moment daarna te eisen, noch zal het afstand doen van een inbreuk een afstand doen van elke volgende inbreuk.

  Geen enkel verzuim om enig recht of enige bevoegdheid uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen, en geen vertraging in de uitoefening, door een van beide partijen, geldt als een afstand van dat recht of die bevoegdheid. Evenmin zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of bevoegdheid uit hoofde van deze Overeenkomst de verdere uitoefening van dat of enig ander hierin verleend recht uitsluiten. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en eventuele toepasselijke aankoop- of andere voorwaarden, zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.

  Wijzigingen in deze Overeenkomst

  Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Als er sprake is van een wezenlijke herziening, zullen wij u hiervan ten minste 30 dagen op de hoogte stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald. Als u onze service blijft gebruiken of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om onze dienst te gebruiken.

  Volledige overeenkomst

  De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de dienst en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en ons. Mogelijk zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing die van toepassing zijn wanneer u andere diensten van ons gebruikt of koopt, die wij u zullen verstrekken op het moment van dergelijk gebruik of aankoop.

  Updates van onze voorwaarden

  We kunnen onze Service en ons beleid wijzigen, en het kan zijn dat we deze Voorwaarden moeten wijzigen, zodat deze onze Service en ons beleid nauwkeurig weerspiegelen. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we u op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via onze Service) voordat we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en u de gelegenheid geven deze te bekijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens de Service blijft gebruiken, bent u gebonden aan de bijgewerkte Voorwaarden. Als u niet akkoord wilt gaan met deze of eventuele bijgewerkte Voorwaarden, kunt u uw account verwijderen.

  Intellectueel eigendom

  Ons platform en de volledige inhoud ervan; kenmerken en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays; afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp; selectie en rangschikking daarvan); zijn eigendom van ons; haar licentiegevers of andere aanbieders van dergelijk materiaal en worden beschermd door internationaal auteursrecht; handelsmerk; patenten, bedrijfsgeheimen en ander intellectueel eigendom

  eigendoms- of eigendomsrechtenwetten. Het materiaal mag niet worden gekopieerd; op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, gewijzigd, gereproduceerd, gedownload of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons; tenzij en behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal is verboden.

  Overeenkomst tot arbitrage

  Dit artikel is van toepassing op elk geschil, BEHALVE DAT HET GEEN GESCHIL BEVAT MET BETREKKING TOT CLAIMS VOOR DIENSTVERLENING OF BILLIJKE VERHAAL MET BETREKKING TOT DE HANDHAVING OF GELDIGHEID VAN UW OF ‘S INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN. De term “geschil” betekent elk geschil; actie of andere controverse tussen u en ons met betrekking tot de Services of deze overeenkomst, hetzij contractueel, garantie; onrechtmatige daad; statuut; regelgeving, verordening of enige andere wettelijke of billijke basis. Aan ‘geschil’ zal de breedst mogelijke betekenis worden gegeven die wettelijk is toegestaan.

  Kennisgeving van geschil

  In geval van een geschil; u of wij moeten de ander een kennisgeving van geschil geven; dat is een schriftelijke verklaring waarin de naam wordt vermeld; adres; en contactgegevens van de partij die deze verstrekt, de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het geschil en de gevraagde schadevergoeding. U moet elke kennisgeving van geschil per e-mail sturen naar: . Wij sturen u elke kennisgeving van geschil per post naar uw adres, als wij dat hebben; of anderszins naar uw e-mailadres. U en wij zullen proberen elk geschil via informele onderhandelingen op te lossen binnen zestig (60) dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van geschil is verzonden. Na zestig (60) dagen; u of wij kunnen een arbitrage starten.

  Bindend besluit

  Als u en wij een geschil niet via informele onderhandelingen oplossen, zullen alle andere pogingen om het geschil op te lossen uitsluitend worden uitgevoerd via bindende arbitrage zoals beschreven in deze sectie. U doet afstand van het recht om alle geschillen voor een rechter of jury te procederen (of eraan deel te nemen als partij of groepslid). Het geschil zal worden beslecht door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. Elke partij kan een voorlopige voorziening of voorlopige voorziening verzoeken bij een bevoegde rechtbank, indien nodig om de rechten of eigendommen van de partij te beschermen in afwachting van de voltooiing van de arbitrage. Alle juridische, boekhoudkundige en andere kosten, vergoedingen en uitgaven die door de winnende partij worden gemaakt, worden gedragen door de niet-winnende partij.

  Inzendingen en privacy

  In het geval dat u ideeën, creatieve suggesties, ontwerpen, foto’s, informatie, advertenties, gegevens of voorstellen indient of plaatst, inclusief ideeën voor nieuwe of verbeterde producten, diensten, functies, technologieën of promoties, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat dergelijke inzendingen automatisch worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten en worden het exclusieve eigendom van ons, zonder enige compensatie of krediet aan u. Wij en onze gelieerde ondernemingen hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke inzendingen of berichten en kunnen de ideeën in dergelijke inzendingen of berichten voor alle doeleinden en op elk medium voor altijd gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten en diensten die dergelijke ideeën gebruiken.

  Promoties

  We kunnen van tijd tot tijd wedstrijden, promoties, sweepstakes of andere activiteiten (‘Promoties’) aanbieden waarbij u materiaal of informatie over uzelf moet indienen. Houd er rekening mee dat voor alle promoties mogelijk afzonderlijke regels gelden die bepaalde deelnamevereisten kunnen bevatten, zoals beperkingen met betrekking tot leeftijd en geografische locatie. Het is uw verantwoordelijkheid om alle promotieregels te lezen om te bepalen of u al dan niet in aanmerking komt voor deelname. Als u deelneemt aan een promotie, gaat u ermee akkoord zich te houden aan alle promotieregels. Op de aankoop van goederen of diensten op of via de Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Door deze verwijzing worden deze voorwaarden onderdeel van deze Overeenkomst.

  Typografische fouten

  In het geval dat een product en/of dienst vanwege een typografische fout tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie wordt vermeld, hebben wij het recht om bestellingen voor het product en/of de dienst tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. Wij hebben het recht om een dergelijke bestelling te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en van uw creditcard is afgeschreven. Als er al kosten in rekening zijn gebracht voor de aankoop op uw creditcard en uw bestelling wordt geannuleerd, zullen wij onmiddellijk een creditering op uw creditcardrekening of andere betaalrekening uitvoeren ter hoogte van het bedrag van de kosten.

  Gemengd

  Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling of een deel van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar is, blijven de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Elke afstandsverklaring van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is vastgelegd en is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van ons. Wij hebben recht op een voorlopige voorziening of andere billijke schadeloosstelling (zonder de verplichting om een borgstelling te plaatsen) in het geval van een

  inbreuk of een anticiperende inbreuk door u. Wij bedienen en controleren onze service vanuit onze kantoren in . De Dienst is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om vanuit andere locaties toegang te krijgen tot onze Dienst dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. Deze Algemene Voorwaarden (waarin ons Privacybeleid is opgenomen) bevatten de volledige afspraak en vervangen alle eerdere afspraken tussen u en ons over het onderwerp ervan, en kunnen niet door u worden gewijzigd of aangepast. De sectiekoppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen enkele juridische betekenis.

  Vrijwaring

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud, code of enige andere onnauwkeurigheid. Wij bieden geen garanties of garanties. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige bijzondere, directe of indirecte; gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook; of het nu gaat om een contractuele actie, nalatigheid of een andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of de inhoud van de Dienst. We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service aan te brengen.

  Onze Service en de inhoud ervan worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook; hetzij expliciet of impliciet. Wij zijn een distributeur en geen uitgever van de inhoud die door derden wordt geleverd; als zodanig oefent ons bedrijf geen redactionele controle uit over dergelijke inhoud en geeft het geen garantie of verklaring met betrekking tot de juistheid; betrouwbaarheid of actualiteit van welke informatie dan ook; inhoud, dienst of koopwaar die wordt aangeboden via of toegankelijk is via onze Dienst. Zonder het voorgaande te beperken; We wijzen specifiek alle garanties en verklaringen af met betrekking tot inhoud die wordt verzonden op of in verband met onze Service of op sites die als links op onze Service kunnen verschijnen, of in de producten die worden aangeboden als onderdeel van, of anderszins in verband met; onze service; inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid: geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van rechten van derden. Geen mondeling advies of schriftelijke informatie gegeven door ons of een van haar dochterondernemingen, werknemers of functionarissen; directeuren; agenten en dergelijke creëren een garantie. Prijs- en beschikbaarheidsinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder het voorgaande te beperken; wij garanderen niet dat onze Service ononderbroken en onbeschadigd zal zijn; tijdig of foutloos.

  Neem contact met ons op

  Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft.

  Via e-mail: info@ethosceramics.com
  Via deze link: https://ethosceramics.com/faq-and-contact/

  NL